Python Değişkenleri

Değişken Tanımlama

Diğer programlama dillerinden farklı olarak, Python’ın bir değişken bildirme komutu yoktur.

İlk değer atadığınız anda değişken tanımlanır. Örnek:

x = 5
y = "Özgür"
print(x)
print(y)

Değişkenlerin herhangi bir tiple bildirilmesi gerekmez ve ilk değer atandıktan sonra bile tipi değiştirebilir.

Örnek:

x = 4 # x tam sayı tipinde
x = "Fikri" # x artık string tipinde
print(x)

Değişken Adları

Bir değişken kısa bir isme (x ve y gibi) veya daha açıklayıcı bir isme sahip olabilir (yaş, carname, toplam_hacim)

Değişken Adlandırma Kuralları:

  • Değişken adı bir harfle yada altçizgi karakteriyle başlamalıdır.
  • Değişken adı sayı ile başlayamaz.
  • Değişken adları alfanümerik karakterler ve altçizgi içerebilir. (A-z, 0-9, and _ )
  • Değişken adları büyük/küçük harf duyarlıdır.(yaş, Yaş ve YAŞ üç farklı değişkendir.)

Değişken adlarının büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.

Değişkenlerin Çıktısı

Python print ifadesi genellikle değişkenlerin çıktısını almak için kullanılır. Hem metni hem de bir değişkeni birleştirmek için Python, + karakterini kullanır:

Örnek:

x = "awesome"
print("Python is " + x)

Başka bir değişkene başka bir değişken eklemek için + operatörünü kullanabilirsiniz.

Örnek:

x = "awesome"
y = "Peter is " + x
print(x)

Sayılar için + karakteri matematiksel bir operatör olarak çalışır:

Örnek:

x = 5
y = 10
print(x + y)

Eğer bir karakter dizisini(str) ve sayıyı(int) + operatörü ile birleştirmeye çalışırsanız; Python karakter dizisi ve sayıyı birleştiremeyeceğine dair hata verecektir.

Örnek:

x = 5
y = "John"
print(x + y)