Python Sayılar

Python Sayılar

Python’da üç sayısal tür vardır:

  • int (integer)
  • float (kayan noktalı)
  • complex (karmaşık)

Sayısal türdeki değişkenler, onlara bir değer atadığınızda oluşturulur:

Python’daki herhangi bir nesnenin türünü doğrulamak için, type() fonksiyonunu kullanın:

Örnek:

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

int

integer veya tamsayı, sınırsız uzunlukta, ondalıksız, tam sayı, pozitif veya negatif sayılardır.

Örnek:

Integers:

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

float

Kayan nokta veya “kayan nokta sayısı”, bir veya daha fazla ondalık basamak içeren pozitif veya negatif sayılardır.

Örnek

Floats:

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Float ayrıca, 10’un katlarını göstermek için bir “e” ile bilimsel sayılar da olabilir.

Örnek

Floats:

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

complex

Karmaşık sayılarda sanal kısım “j” kullanılarak yazılır:

Örnek:

Complex:

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))