Python Söz Dizimi

Python Komutlarını Çalıştırmak

Bir önceki sayfada öğrendiğimiz gibi, Python komutları doğrudan Komut Satırında yazılarak çalıştırılabilir:

>>> print("Hello, World!")
Hello, World!

Ya da sunucuda .py uzantılı bir python dosyası oluşturup bu dosyayı Komut Satırında çalıştırarak:

C:\Users\Your-Name>python myfile.py

Python Girintiler

Diğer programlama dillerinde, koddaki girinti sadece okunabilirlik içindir fakat Python’da girinti çok önemlidir.

Python bir kod bloğunu belirtmek için girinti kullanır.

Örnek:

if 5 > 2:
  print("Five is greater than two!")

Girintiyi atlarsanız Python size bir hata verecektir:

Örnek:

if 5 > 2:
print("Five is greater than two!")

Yorumlar

Python, kod içinde yorum ekleme yeteneğine sahiptir.

Yorumlar # ile başlar ve bundan sonra Python satırın geri kalanını yorum olarak verir:

Örnek:

Python yorum satırı:

#This is a comment.
print("Hello, World!")

Docstrings

Python ayrıca belge dizisi olarak adlandırılan genişletilmiş belge kapasitesine sahiptir. Docstrings bir satır veya çok satırlı olabilir. Python, docstring’in başında ve sonunda üçlü tırnak kullanır:

Örnek:

Docstrings’ler yorum yazmak için de kullanılabilir:

"""This is a
multiline docstring."""
print("Hello, World!")