Python Demetler

Demet

Demet(tuple), sıralanabilen ve değiştirilemeyen bir veri türüdür. Python demetlerde yuvarlak köşeli ayraçlar bulunur.

Örnek

Bir demet oluşturmak:

ornek_demet = ("elma", "muz", "çilek")
print(ornek_demet)

Örnek

Birinci sıradaki nesneyi alma:

ornek_demet = ("elma", "muz", "çilek")
print(ornek_demet[1])

Örnek

Bir demetteki değerleri değiştiremezsiniz:

ornek_demet = ("elma", "muz", "çilek")
ornek_demet[1] = "blackcurrant" # değişebilirliği test et
print(ornek_demet)

tuple() - Demet Oluşturucu

Demet oluşturmak için tuple() yapıcısını kullanmak da mümkündür. len() fonksiyonu, demet uzunluğunu döndürür.

Örnek

tuple() fonksiyonunu kullanarak bir demet oluşturmak:

ornek_demet = tuple(("elma", "muz", "çilek")) # iki parantez olduğuna dikkat edin
print(ornek_demet)

Örnek

len() metodu demetin içindeki nesne sayısını döndürür:

ornek_demet = tuple(("elma", "muz", "çilek"))
print(len(ornek_demet))

Not: Bir demetteki öğeleri kaldıramazsınız. Demetler değiştirilemez(immutable) veri türleridir.