Python Listeler

Python Kolleksiyonları(Diziler)

Python programlama dilinde dört koleksiyon veri türü vardır:

  • List sıralanabilen ve değiştirilebilen bir veri türüdür. Yinelenen üyelere izin verir.
  • Tuple, sıralanabilen ve değiştirilemeyen bir veri türüdür. Yinelenen üyelere izin verir.
  • Set, sırasız ve işaretsiz olan bir veri türüdür. Yinelenen üye yoktur.
  • Dictionary, sırasız, değiştirilebilir ve indeksli bir veri türüdür. Yinelenen üye yoktur.

Bir koleksiyon türü seçerken, bu türün özelliklerini anlamak yararlıdır. Belirli bir veri seti için doğru tipin seçilmesi, anlamın korunmasını ifade edebilir ve bu verimlilikte veya güvenlikte bir artış anlamına gelebilir.

List

Liste, sıralanabilen ve değiştirilebilen bir koleksiyondur. Python listelerinde köşeli parantez ile yazılır.

Örnek

Create a List:

ornek_liste = ["apple", "banana", "cherry"]
print(ornek_liste)

Örnek

Change the second item:

ornek_liste = ["apple", "banana", "cherry"]
ornek_liste[1] = "blackcurrant"
print(ornek_liste)

list() - Liste Oluşturucu

Liste yapmak için list() fonksiyonunu kullanmak da mümkündür. Listeye bir öğe eklemek için append() nesne metodunu kullanın. Belirli bir öğeyi kaldırmak için remove() metodunu kullanın. len() fonksiyonu, listenin uzunluğunu döndürür.

Örnek

list() - Liste oluşturucusunu liste oluşturmak için kullanmak:

ornek_liste = list(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets
print(ornek_liste)

Örnek

append() metodu ile listeye üye ekleme:

ornek_liste = list(("apple", "banana", "cherry"))
ornek_liste.append("damson")
print(ornek_liste)

Örnek

remove() metodu ile listeden üye silme:

ornek_liste = list(("apple", "banana", "cherry"))
ornek_liste.remove("banana")
print(ornek_liste)

Örnek

len() metodu ile listenin üye sayısını bulma:

ornek_liste = list(("apple", "banana", "cherry"))
print(len(ornek_liste))