Python Kümeler

Küme

Bir küme, sırasız ve işaretsiz olan bir veri türüdür. Python kümelerinde küme parantezleri ile yazılır.

Örnek

Küme oluşturma:

ornek_kume = {"apple", "banana"}
print(ornek_kume)

Not: Küme listesi sırasızdır, bu yüzden öğeler rastgele sırayla görünecektir.

set() - Küme Oluşturucu

Küme oluşturmak için set() yapıcısını kullanmak da mümkündür. Bir öğe eklemek için add() nesne metodunu ve öğeden bir öğeyi kaldırmak için remove() nesne metodunu kullanabilirsiniz. len() fonksiyonu, kümenin boyutunu döndürür.

Örnek

set() oluşturucusunu kullanarak küme oluşturma:

ornek_kume = set(("apple", "banana", "cherry")) # çift paranteze dikkat edin
print(ornek_kume)

Örnek

add() methodu kullarak kümeye öğe ekleme:

ornek_kume = set(("apple", "banana", "cherry"))
ornek_kume.add("damson")
print(ornek_kume)

Örnek

remove() methodu kullanarak kümeden öğe silme:

ornek_kume = set(("apple", "banana", "cherry"))
ornek_kume.remove("banana")
print(ornek_kume)

Örnek

len() fonksiyonunu kullanarak kümedeki öğe sayısını alma:

ornek_kume = set(("apple", "banana", "cherry"))
print(len(ornek_kume))