Python Sözlükler

Sözlük

Sözlük, sırasız, değiştirilebilir ve indeksli bir koleksiyondur. Python sözlük veri türünü tanımlarken küme parantezleri kullanılır ve bunların anahtarları ve değerleri vardır.

Örnek

Bir sözlük oluşturma:

sözlük = {
  "apple": "green",
  "banana": "yellow",
  "cherry": "red"
}
print(sözlük)

Örnek

elma rengini “yesil” olarak değiştirme:

sözlük = {
  "elma": "yesil",
  "banana": "yellow",
  "cherry": "red"
}
sözlük["elma"] = "yesil"
print(sözlük)

dict() - Sözlük Oluşturucu

Sözlük oluşturmak için dict() yapıcısını kullanmak da mümkündür.

Örnek:

ornek_sozluk = dict(apple="green", banana="yellow", cherry="red")
# sözlük anahtarlarının karakter dizisi olmadığına dikkat edin
# atama için ``:`` yerine ``=`` kullanıldığına dikkat edin
print(ornek_sozluk)

Öğe Ekleme

Sözlüğe bir öğe eklemek, yeni bir indeks anahtarı kullanarak ve buna değer atayarak yapılır:

Örnek:

sözlük = dict(apple="green", banana="yellow", cherry="red")
sözlük["damson"] = "purple"
print(sözlük)

Öğe Silme

Bir sözlük öğesini kaldırmak python’da del() fonksiyonu kullanılarak yapılmalıdır:

Örnek:

sözlük = dict(apple="green", banana="yellow", cherry="red")
del(sözlük["banana"]
print(sözlük)

Bir Sözlüğün Uzunluğunu Alma

len() fonksiyonu, sözlüğün öğe sayısını döndürür:

Örnek:

sözlük = dict(apple="green", banana="yellow", cherry="red")
print(len(sözlük))