Python Koşullar

Python Koşulları ve If Deyimleri

Python, matematikteki genel mantıksal koşulları destekler:

 • Eşit: a == b
 • Eşit değil: a != b
 • Küçüktür: a < b
 • Küçük eşit: a <= b
 • Büyüktür: a > b
 • Büyük eşit : a >= b

Bu koşullar, genellikle “deyimler” ve “döngüler”de olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bir “If deyimi”, if anahtar kelimesi kullanarak yazılır.

Örnek

If deyimi:

a = 33
b = 200
if b > a: print("b büyüktür a")

Bu örnekte, b’nin a’dan büyük olup olmadığını test etmek için if ifadesinin bir parçası olarak kullanılan iki ve değişkeni vardır. a = 33 olduğu ve b = 200 olduğu için, 200’ün 33’den büyük olduğunu biliyoruz ve bu nedenle “b’nin büyük olduğunu” gösterecek şekilde yazdırıyoruz.

Girintileme

Python, koddaki kapsamı tanımlamak için boşlukları kullanarak girintiye dayanır. Diğer programlama dilleri genellikle bu amaç için süslü parantezler kullanır.

Örnek

Yeni satırlardaki ifadeler, girintileri kullanmalıdır:

a = 33
b = 200
if b > a:
 print("b is greater than a")

Örnek

If deyimi girinti olmadan:

a = 33
b = 200
if b > a:
print("b is greater than a") # Bir hata mesajı alırsınız

Elif

elif anahtar sözcüğü “önceki koşullar doğru değilse, o zaman bu koşulu kontrol et” demenin pythonca yoludur.

Örnek:

a = 33
b = 33
if b > a:
 print("b büyüktür a")
elif a == b:
 print("a ve b eşittir")

Bu örnekte a, b’ye eşittir, bu yüzden ilk koşul doğru değildir, ancak elif koşulu doğrudur, bu yüzden ekrana “a ve b eşittir” yazılır.

Else

else anahtar kelimesi, önceki koşullar tarafından yakalanmayan her şeyi yakalar.

Örnek:

a = 200
b = 33
if b > a:
 print("b büyüktür a")
elif a == b:
 print("a eşittir b")
else a > b:
 print("a büyüktür b")

Bu örnekte a, b’den daha büyüktür, bu yüzden ilk koşul doğru değildir, aynı zamanda elif koşulu da doğru değildir, bu yüzden else koşuluna gidip “a büyüktür b ” yazısını ekrana basıyoruz.