Python While Döngüleri

Python Döngüleri

Python’un iki ilkel döngü komutu vardır:

 • while döngüsü
 • for döngüsü

while Döngüsü

while döngüsü ile bir koşul doğru olduğu sürece bir dizi ifade çalıştırabiliriz.

Örnek:

i 6’dan küçük olduğum sürece ekrana i değerini yazdır:

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1

Note: i değerini artırmayı unutmayın, aksi takdirde döngü sonsuza kadar devam edecektir.

while döngüsünde, ilgili değişkenlerin hazır olmasını gerektirir, bu örnekte, 1 olarak belirlediğimiz bir indeksleme değişkenini tanımlamamız gerekir.

break Deyimi

break deyimi ile while durumu doğru olsa bile döngüyü durdurabiliriz:

Örnek:

i değeri 3 olduğunda döngüden çık:

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 if i == 3:
  break
 i += 1

continue Deyimi

continue deyimi ile mevcut yinelemeyi durdurabilir ve bir sonraki ile devam edebiliriz:

Örnek:

i değeri 3 olduğunda bir sonraki yenilemeye geçer:

i = 0
while i < 6:
 i += 1
 if i == 3:
  continue
 print(i)