Python Dosya Açma

Sunucuda bir dosya açma

Python’ı çalıştırdığımız konum ile aynı klasörde bulunan aşağıdaki dosyaya sahip olduğumuzu varsayın:

demofile.txt:

Hello! Welcome to demofile.txt
This file is for testing purposes.
Good Luck!

Dosyayı açmak için yerleşik open() fonksiyonunu kullanın. open() fonksiyonu, dosyanın içeriğini okumak için read() metoduna sahip bir dosya nesnesi döndürür:

Örnek:

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.read())

Dosyanın belli bir kısmını okuma

Varsayılan olarak read() metodu tüm metni döndürür, ancak kaç karakter döndürmek istediğinizi de belirtebilirsiniz:

Örnek

Dosyanın 5 ilk karakterini döndür:

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.read(5))

Satırları Okuma

readline() metodunu kullanarak bir satır döndürebilirsiniz:

Örnek

Dosyanın bir satırını okuyun:

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())

readline() öğesini iki kez çağırarak, iki ilk satırı okuyabilirsiniz:

Örnek

Dosyanın iki satırını oku:

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())
print(f.readline())

Dosyanın satırları arasında döngü kurarak, tüm dosyayı satır satır okuyabilirsiniz:

Örnek

Dosyayı satır satır okuma:

f = open("demofile.txt", "r")
for x in f:
  print(x)