Python Dosya Yönetimi

Dosya işleme, herhangi bir web uygulamasının önemli bir parçasıdır. Python, dosyaları oluşturmak, okumak, güncellemek ve silmek için çeşitli fonksiyonlara sahiptir.

Dosya Yönetimi

Python’daki dosyalarla çalışmak için kullanılan anahtar fonksiyon, open() fonksiyonudur. open() fonksiyonu iki parametre alır; dosya_adı ve modu. Bir dosyayı açmak için dört farklı yöntem (mod) vardır.

  • "r" - Read - Oku - Varsayılan değerdir. Dosya mevcut değilse, okuma için bir dosya açar.
  • "a" - Append - Ekle - Eklemek için bir dosya açar, mevcut değilse dosyayı oluşturur.
  • "w" - Write - Yaz - Yazmak için bir dosya açar, mevcut değilse dosyayı oluşturur.
  • "x" - Create - Oluştur - Belirtilen dosyayı oluşturur, dosya varsa bir hata döndürür.

Ayrıca, dosyanın ikili veya metin modu olarak ele alınıp alınmayacağını belirtebilirsiniz.

  • "t" - Text - Metin - Varsayılan değer. Metin modu
  • "b" - Binary - İkili - İkili mod (ör. resimler)

Söz dizimi

Bir dosyayı okunur olarak açma için dosyanın adını belirtmek yeterlidir:

f = open("demofile.txt")

Yukarıdaki kod ile aynı işi yapar:

f = open("demofile.txt", "rt")

Dosya okuma için "r" ve dosya modu için "t" değerleri varsayılan değerler olduğundan, bunları belirtmeniz gerekmez.

Not: Dosyanın var olduğundan emin olun, aksi takdirde bir hata mesajı alırsınız.