Python Dosya Oluşturma ve Yazma

Varolan bir dosyaya yazma

Var olan bir dosyaya yazmak için open() fonksiyonuna bir parametre eklemelisiniz:

  • "a" - Append - Ekle - dosyanın sonuna eklenir
  • "w" - Write - Yaz - mevcut içeriğin üzerine yazar

Örnek

“Demofile.txt” dosyasını açın ve dosyaya içerik ekleyin:

f = open("demofile.txt", "a")
f.write("Now the file has one more line!")

Örnek

“Demofile.txt” dosyasını açın ve içeriğin üzerine yazın:

f = open("demofile.txt", "w")
f.write("Woops! I have deleted the content!")

Not: “w” yöntemi tüm dosyanın üzerine yazacaktır.

Yeni Dosya Oluşturma

Python’da yeni bir dosya oluşturmak için, aşağıdaki parametrelerden biriyle open() fonksiyonunu kullanın:

  • "x" - Create - Oluştur - bir dosya oluşturur, dosya mevcutsa bir hata döndürür.
  • "a" - Append - Ek - belirtilen dosya mevcut değilse bir dosya oluşturur.
  • "w" - Write - Yaz - belirtilen dosya mevcut değilse bir dosya oluşturur.

Örnek

“Myfile.txt” adlı bir dosya oluşturun:

f = open("myfile.txt", "x")

Sonuç: yeni boş bir dosya oluşturuldu!

Örnek

Mevcut değilse yeni bir dosya oluşturun:

f = open("myfile.txt", "w")