Python Karakter Dizileri

Karakter Dizisi Tanımlama

Python’daki karakter dizileri, tek tırnak işaretleri veya çift tırnak işaretleri ile çevrelenir.

‘hello’ ile “hello” aynıdır.

Karakter dizileri print fonksiyonu kullanılarak ekrana basılabilir. Örnek olarak: print(“hello”).

Diğer birçok popüler programlama dilleri gibi, Python karakter dizileri de unicode karakterleri temsil eden bayt dizileridir. Bununla birlikte, Python’un bir karakter veri türü yoktur, tek bir karakter sadece 1 uzunluğunda bir dizedir. Dizenin elemanlarına erişmek için köşeli parantez kullanılabilir.

Örnek:

Birinci pozisyondaki karakteri alır:

a = "hello"
print(a[1])

Örnek

Karakter dizisinin belli bir bölümünü almak. 2. karakterden başlayarak 5. karaktere kadar alır:

b = "world"
print(b[2:5])

Örnek

The strip() method removes any whitespace from the beginning or the end: strip() metodu, herhangi bir boşluğu başlangıç ​​veya bitişten kaldırır:

a = " Hello, World! "
print(a.strip()) # returns "Hello, World!"

Örnek

Karakter dizisinin boyutunu verir:

a = "Hello, World!"
print(len(a))

Örnek

lower() metodu küçük harfe döndürür:

a = "Hello, World!"
print(a.lower())

Örnek upper() metodu büyük harfe döndürür:

a = "Hello, World!"
print(a.upper())

Örnek

replace() methodu bir karakteri başka bir karakterle değiştirir:

a = "Hello, World!"
print(a.replace("H", "J"))

Örnek

split() methodu karakter dizisini verilen ayırıyıcıya göre böler:

a = "Hello, World!"
print(a.split(",")) # returns ['Hello', ' World!']

Komut Satırı Karakter Dizisi girişi

Python komut satırı girişi için izin verir. Bu, kullanıcıdan girdi isteyebileceğimiz anlamına gelir. Aşağıdaki örnek input() fonksiyonunu kullanarak kullanıcının adını sorar, daha sonra print() fonksiyonunu kullanarak, adı ekrana yazdırır:

Örnek

demo_string_input.py:

print("Enter your name:")
x = input()
print("Hello, " + x)

Bu dosyayı demo_string_input.py olarak kaydedin ve komut satırından yükleyin:

C:\Users\Your Name>python demo_string_input.py

Programımız kullanıcıyı bir karakter dizisi girişine yönlendirecek:

Enter your name:

Kullanıcı şimdi bir isim giriyor:

Linus

Ardından, program küçük bir mesajla ekrana girilen değeri yazdırır:

Hello, Linus